Senin, 23 Maret 2020

KAKAWIN HARIWANGSA

KAKAWIN HARIWANGSA
GUBAHAN: MPU PANULUH

Hana desa lengong leyep langonya/
Ri Yawadwipa kasankhya nusa sasri/ Palupuy Hyang Agastya tan hanoli/
Ya tika trasa hilang halepnya mangke//

Umuwah ta sira ng watek hyang aswi/ Anuduh te ri bhatara padmanabha/
Ya tika pulihen langonya raksan/
Ri sira, hyang hari tan wihang lumampah//

Irikan dadi bhupati prasiddha/ Maripurnnaken ikang prajatisobha/ Subhaga n madhusudanawatara/
Sira ta sri jaya-satru kaprakasa//

Tuwi sang Hyang Agastya yatna sighra/ Atemah bhiksuka pandhitadhikara/ Guru de haji manggehing pangajyan/ Sira teka pinatihnikang sarajya//

Apageh pangadeg haji n haneng rat/ Samusuh sri naranatha kapwa bakti/ Anubhawa munindra karananya/ Kawidagdhanira ring bhayatisuksma//

Nda tan adwa muwah kretanikang rat/ Pada yatneng yasa-dana-dharmma-sastra/
Wwang angasraya mula-hina-dina/ Dumadak wreddhi sukanya ring samangka//

Ya ta kaprihati manah nararyya/
Ri masantananing artha tulya warsa/ Awaneh naranatha ring bhinukti/ Lilalila ta sira hyun ing kalangwan//.

(Ada sebuah negeri yg indah/ Keindahannya laksana di dlm impian, disebut Pulau Jawa, sebuah pulau yg megah/ Jawa adalah kitab dari Agastya yg sakti tiada bandingan/ pulau itu sekarang dihinggapi ketakutan, sehingga keindahannya lenyap//

Kemudian berkumpul dewa-dewa bersama Hyang Aswi/ bersama-sama memohon dg sangat kepada Bhatara Padmanabha/ untuk memperbaiki dan menjaga keindahan pulau tersebut/ Dewa Hari ikut serta pergi ke sana//

Kini Dia telah benar-benar menjadi raja/ yang menyempurnakan lagi kehidupan hamba sahayanya/ Dia adalah inkarnasi dari Madhusudana-awatara/ Dia termashur dengan nama Sri Jaya-satru (Jayabhaya)//.

Menurut Prof. Dr. Poerbatjaraka dlm "Agastya in de Archipel" ada hubungan antara Jayabhaya (titisan Wisynu) dg gurunya (titisan Agastya), yang terkait-hubung dg Tokoh Syaikh Syamsuddin al-Wasil (penyebar Islam di pedalaman Kediri) dg Sri Mapanji Jayabhaya.

*) Muarabeliti, Ahad 22 Maret 2020.

[Ditukil dari Buku ATLAS WALISONGO, Karya Agus Sunyoto, Penerbit Pustaka Iiman, Trans Pustaka & LTN PBNU, Cetakan ke-1, 2012. Hal 59-60 [406 hal].